ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่าแพ  มีความประสงค์ที่จะสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 38 เครื่อง  ราคากลาง 103,360.-บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่   24  ตุลาคม  2556 ถึงวันที่   5  พฤศจิกายน    2556    ณ      เทศบาลตำบลท่าแพ ในวันและเวลาราชการ   หรือยื่นซองสอบราคา  ณ  สถานที่กลาง(ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ชั้น 2) ในวันที่  6 พฤศจิกายน  2556  ในวันและเวลาราชการ  
กำหนดเปิดซองสอบราคา     ในวันที่    7   พฤศจิกายน  2556   ตั้งแต่เวลา 11.00 น.  เป็นต้นไป    ณ   สถานที่กลาง(ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ชั้น 2)
 ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.- บาท   ได้ที่เทศบาลตำบลท่าแพ  ระหว่างวันที่   24    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556  ถึง  วันที่  6  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  เทศบาลตำบลท่าแพ หมายเลขโทรศัพท์ 0–7576–5267-8 ต่อ 13  (กองคลัง)ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง www.thapaircity.go.th, www.nakhonsithammarat.go.th และ www.gprocurement.go.th

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 305 คน