ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(เครื่องแท็บเล็ต)
  รายละเอียด :

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (เครื่องแท็บเล็ต) จำนวน 38 เครื่อง  ราคากลาง เป้นเงิน 103,360  บาท

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.- บาท   ได้ที่เทศบาลตำบลท่าแพ  ระหว่างวันที่   19    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  ถึง  วันที่  2  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2556 
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  เทศบาลตำบลท่าแพ หมายเลขโทรศัพท์ 0–7576–5267-8 ต่อ 13  (กองคลัง)ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง www.thapaircity.go.th, www.nakhonsithammarat.go.th และ www.gprocurement.go.th

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 296 คน