ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. (หมู่บ้านอิสลาม) ครั้งที่ 2
  รายละเอียด :

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลท่าแพ ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นซองสอบราคา ณ สถานที่กลาง(ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ชั้น 2) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลาง(ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่เทศบาลตำบลท่าแพ ในราคาชุดละ 1,000.-บาท ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เทศบาลตำบลท่าแพ หมายเลขโทรศัพท์ 0–7576–5267-8 ต่อ 13 (กองคลัง)ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง www.thapaircity.go.th, www.nakhonsithammarat.go.th


QQPULSA
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 285 คน