ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งกันสาดคลุมสนามอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่าแพ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา โครงการจ้างติดตั้งกันสาดคลุมสนามอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ โดยทำการติดตั้งหลังคาโพลีคาร์บอเนตคลุมสนามอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ความยาว 33 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่าแพกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคางบประมาณที่ตั้งไว้ 1,440,000.-บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) และกำหนดราคาเป็นเงิน 1,607,000.-บาท (-หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-) วิธีการจัดหา โดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ เทศบาลตำบลท่าแพ ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นซองสอบราคา ณ สถานที่กลาง(ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ชั้น 2) ในวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลาง(ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่เทศบาลตำบลท่าแพ ในราคาชุดละ 3,000.-บาท ระหว่างวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ


Deposit Pulsa Tanpa Potongan
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 288 คน