ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 11
  รายละเอียด :

ตามที่เทศบาลตำบลท่าแพได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 ความกว้าง 1.50 เมตร ความยาว 159 เมตร ความหนา 0.15 เมตร และทำการวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรพร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่าแพกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานจ้างแล้ว แและเทศบาลกำหนดนัดตรวจการจ้าง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ตรวจการจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง จึงขอแจ้งให้บุคคลที่สนใจ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจการจ้างในครั้งนี้


Slot Online
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 226 คน