ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ
  รายละเอียด : บัดนี้โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว และผู้ประกอบการได้แจ้งส่งมอบงานจ้างเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และคณะกรรมการตรรวจการจ้าง ได้นัดตรวจการจ้างในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. สถานที่ ตรวจการจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ จึงขอประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างให้กับบุคคลหรือประชาชนที่สนใจในการเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการตรวจการจ้างในครั้งนี้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 286 คน