ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อบำบัดน้ำเสีย (บ้านนายโกบ)
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลท่าแพ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อบำบัดน้ำเสีย(บ้านนายโกบ) โดยดำเนินการปรับปรุงท่อระบายน้ำขนาด 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 60 เมตร ราคากลาง 250,000 บาท รายละเอียดดังแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 197 คน