ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาในเขตเทศบาล (ซอยระเบียบสุข)
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลท่าแพ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาในเขตเทศบาล(ซอยระเบียบสุข) เพื่อวางท่อชนิด hdpe ความหนาแน่นสูง ขนาด 63 mm รายละเอียดตามแบบมาตรฐานและรูปแบบรายละเอียดที่เทศบาลตำบลท่าแพกำหนด ราคากลาง 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 226 คน