ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องสอบราตาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลท่าแพ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ อาคารขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร (จำนวน 2 ห้องเรียน) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าแพ ราคากลาง 1,272,000 (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 269 คน