ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ห้ามประชาชนเล่นว่าวในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
  รายละเอียด : ด้วยท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากหอบังคับการบินนครศรีธรรมราช และได้รับรายงานจากนักบินของสายการบินในเส้นทาง ดอนเมือง-นครศรีธรรมราช-ดอนเมือง ว่ามีการเล่นว่าว ซึ่งหากประชาชนในเขนปลอดภัยในการเดินอากาศเล่นว่าว ซึ่งอาจจะเป็นเหตุหรือให้อากาศยานในระหว่างบริการเสียหายหรือจนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถทำการบินได้ จะมีความผิดตามมาตรา 18 พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 กำหนดโทษคือประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงแปดแสนบาท
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 177 คน