ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กรกฏาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 163 คน