ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2561 อาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 144 คน