คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  รายละเอียด : การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 129 คน