ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สำรวจข้อมูลที่ดินแหละสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียด :

 ด้วยเทศบาลตำบลท่าแพ ได้กำหนดการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและ เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอความร่วมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่าแพ ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่เจ้าพนักงานสำรวจ กำหนดการสำรวจข้อมูลภาคสนามที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะสำรวจ รายละเอียดดังแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน