ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนร่วมขบวนแห่หมรับเทศกาลวันสารทเดือนสิบ เทศบาลตำบลท่าแพ
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลท่าแพ ขอเชิญชวนร่วมขบวนแห่หมรับเทศกาลวันสารทเดือนสิบ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 

- ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าแพหรือวันงานที่ร่วมขบวนแห่

- ร่วมตกแต่งหมรับและร่วมขบวนแห่หมรับที่หน้าค่ายวชิราวุธถึงศาลาการเปรียญวัดท่าแพ

อย่าลืมอย่าพลาดร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานกิจกรรมประเพณีเดือนสิบกับเทศบาลตำบลท่าแพ เพื่อส่งเสริมและสืบสานและอนุรักษ์จารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ให้สืบทอดต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน