ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลท่าแพ
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลท่าแพขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง การแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 เริ่มกิจกรรมเวลา 19.00 น. ณ ริมเชื่อนเทศบาลท่าแพ

1.  การแข่งขันเรือเพรียว จำนวน 12 ฝีพาย  ในวันที่  10-11 พฤศจิกายน 2562

2.  การประกวดกระทงใบตอง  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

3.  การประกวดหนูน้อยนพมาศ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

4.  การแสดงบนเวทีของนักเรียนในสังกัดเทศบาล  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

5.  รำวงเวียนครก วง กะเฌอ  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าแพ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จุังหวัดนครศรีธรรมราช  โทร.075-765267 ต่อ 22

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน