ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : บริจาคโลหิต
  รายละเอียด :

 ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดแผนการรับบริจาคโลหิตของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณหอประชุมอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

รายละเอียด 1.  ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง (ได้ทั้งชายและหญิง) ไม่มีประวัติเป็นโรคตับอักเสบ โรคเอดส์ หรือโรคติดต่อใด ๆ ทั้งสิ้น

                  2. อายุ 18-60 ปี น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป

                  3. ไม่เป็นบุคคลในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นพาหะของโรค เช่น กลุ่มรักร่วมเพศ กลุ่มผู้ติดยาเสพติด

                  4.  สตรีต้องไม่อยู่ระหว่างมีรอบเดือนหรือตั้งครรภ์

                  5.  ต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับประทานยาแก้โรคต่าง ๆ

                  6.  ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ

                  7.  วันที่บริจาคโลหิตต้องรับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน