ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลท่าแพ ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2563

บัญชีแสดงเขตบริการรับสำรวจนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ ปีการศึกษา 2563

1.  เด็กที่เกิดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าแพ รับสำรวจนักเรียนที่โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  เด็กที่เกิดนอกเขตเทศบาลตำบลท่าแพ (บริเวณเขตพื้นที่หมู่ที่ 1) รับสำรวจนักเรียนได้ที่ โรงเรียนวัดท่าแพ หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จัวหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดดังแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน