ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ
  รายละเอียด :

 ด้วยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ จะเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ และเงือนไข รายละเอียดดังแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน