ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุข
  รายละเอียด :

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าแพ จะเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข หลักสุตร 70 ชั่วโมง ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 15 คน รายละเอียดดังแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน