ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแพ
  รายละเอียด :

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแพ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแพ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 78 คน