---กลับหน้าหลักกองการศึกษา---
ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
371
15 ม.ค. 2558
2 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
262
15 ม.ค. 2558
3 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
338
15 ม.ค. 2558
4 ทำบุญสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
313
11 ก.ย. 2557
5 รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
272
09 ก.ย. 2557
6 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
284
09 ก.ย. 2557
7 ประกาศรับส​มัครนักศึก​ษาใหม่ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
20 ก.พ. 2557
8 เด็กสมาธิสั้น แก้ไขได้
1082
28 มิ.ย. 2556
9 ความสำคัญของการไหว้ครู
594
14 มิ.ย. 2556
10 กลอนวันครู
435
14 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4