ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องแจ้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลท่าแพยื่นแบบคำขอมี/เปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัว อปพร. ดาวน์โหลดเอกสาร
6
21 ม.ค. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 ม.ค. 2565
3 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลท่าแพให้หัวหน้าสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมของสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
12
19 ม.ค. 2565
4 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
17 ม.ค. 2565
5 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 ม.ค. 2565
6 ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
29 ธ.ค. 2564
7 ประกาสภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
26
24 ธ.ค. 2564
8 ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
24 ธ.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ บคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
46
14 ธ.ค. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
09 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18