ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
247
19 ก.ค. 2560
112 ประกาศผลความพึงพอใจ ในการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าแพ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
05 ก.ค. 2560
113 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
149
04 ก.ค. 2560
114 กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2560
131
30 มิ.ย. 2560
115 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
159
16 พ.ค. 2560
116 ห้ามประชาชนเล่นว่าวในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
161
03 เม.ย. 2560
117 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
16 ก.พ. 2560
118 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
134
09 ก.พ. 2560
119 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริคของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
134
12 ม.ค. 2560
120 แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบ (การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
12 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17