ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
12 ม.ค. 2560
122 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
05 ม.ค. 2560
123 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
122
05 ม.ค. 2560
124 ประกาศมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
127
03 ม.ค. 2560
125 ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นไปปฏิบัติตามคู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
121
03 ม.ค. 2560
126 กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2559
182
11 ธ.ค. 2558
127 เทศบาลตำบลท่าแพประกาศ ประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
187
11 ธ.ค. 2558
128 ด้วยเทศบาลตำบลท่าแพ ได้ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
178
11 ธ.ค. 2558
129 เทศบาลตำบลท่าแพ ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
11 ธ.ค. 2558
130 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลท่าแพ อำเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
187
13 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17