ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลท่าแพ อำเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
148
13 พ.ย. 2558
132 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลท่าแพ อำเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
152
02 ต.ค. 2558
133 เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการกองช่าง และ หัวหน้ากองประปา 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
02 ต.ค. 2558
134 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพเรื่องรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
326
06 ส.ค. 2558
135 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
06 ส.ค. 2558
136 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
257
06 ส.ค. 2558
137 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
258
06 ก.ค. 2558
138 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
261
12 มิ.ย. 2558
139 ประการเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
258
04 ก.พ. 2558
140 รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
226
02 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17