ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2558 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป
231
21 ม.ค. 2558
142 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ
271
12 พ.ย. 2557
143 บทอาขยานค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
334
10 ต.ค. 2557
144 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
471
18 ก.ย. 2557
145 ทำบุญสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
297
11 ก.ย. 2557
146 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
482
24 มิ.ย. 2557
147 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
406
17 มิ.ย. 2557
148 ยื่นแบบชำระภาษี 3 ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม 2557 ภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนเมษายน 2557
309
11 มี.ค. 2557
149 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
571
18 พ.ย. 2556
150 แจกแนวข้อสอบ พนักงาน อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
502
24 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17