ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
1145
06 มี.ค. 2555
162 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
663
21 ก.พ. 2555
163 ประกาศยื่นแบบภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
709
20 ธ.ค. 2554
164 รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
1261
15 ธ.ค. 2554
165 พระเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดาวน์โหลดเอกสาร
580
27 ต.ค. 2554
166 ระเบียบและรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน - ประกวด ในวันลอยกระทง ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
709
26 ต.ค. 2554
167 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
805
25 ต.ค. 2554
168 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1187
03 ธ.ค. 2553
169 ประกาศ เรือง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1052
03 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17