ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพรักษาราชการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
16 ก.ย. 2564
12 คำสั้งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
16 ก.ย. 2564
13 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 ก.ย. 2564
14 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
31
16 ก.ย. 2564
15 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องให้พนักงานตำบลท่าแพ เรื่องให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาราชการแทน ผู้่อำนวยการกองการประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 ก.ย. 2564
16 ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำส่ิงอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
06 ก.ย. 2564
17 รับโอนย้าย พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
60
25 ส.ค. 2564
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
30 ก.ค. 2564
19 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
58
23 ก.ค. 2564
20 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
05 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17