ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก
30
02 ก.ค. 2564
22 เชิญชวนรณรงค์ ลด ละ เลิก การเผาขยะมูลฝอยในที่ โล่ง/ใกล้แหล่งชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 เม.ย. 2564
23 รักประชาธิปไตย ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
18 ก.พ. 2564
24 ประกาศ เรื่อง ให้มีมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
04 ก.พ. 2564
25 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
04 ก.พ. 2564
26 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
04 ก.พ. 2564
27 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
03 ก.พ. 2564
28 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
28 ธ.ค. 2563
29 ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
23 ธ.ค. 2563
30 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
26 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17