ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
16 พ.ย. 2563
32 ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
09 พ.ย. 2563
33 ลานกีฬาเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
06 พ.ย. 2563
34 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
20 ต.ค. 2563
35 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 ต.ค. 2563
36 มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 ต.ค. 2563
37 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 ก.ย. 2563
38 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
138
05 ส.ค. 2563
39 รับโอนย้าย
165
08 ก.ค. 2563
40 การรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก
29
02 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17