ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
158
15 มิ.ย. 2563
42 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ ขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
08 มิ.ย. 2563
43 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงา่นจ้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
05 มิ.ย. 2563
44 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
127
28 พ.ค. 2563
45 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
136
01 พ.ค. 2563
46 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องเลื่อนการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
30 เม.ย. 2563
47 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
29 เม.ย. 2563
48 ประกาศศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
07 เม.ย. 2563
49 เชิญชวนรณรงค์ ลด ละ เลิก การเผาขยะมูลฝอยในที่ โล่ง/ใกล้แหล่งชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 เม.ย. 2563
50 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเท่าแพ เนื่องจากเหตุพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
20 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17