ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลท่าแพ
135
01 พ.ย. 2562
62 กรมโยธาธิการและผังเมือง https://www.dpt.go.th
156
29 ต.ค. 2562
63 มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 ต.ค. 2562
64 ประกาศมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
03 ต.ค. 2562
65 ขอเชิญชวนร่วมขบวนแห่หมรับเทศกาลวันสารทเดือนสิบ เทศบาลตำบลท่าแพ
137
09 ก.ย. 2562
66 สำรวจข้อมูลที่ดินแหละสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
05 ก.ย. 2562
67 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
202
15 ก.ค. 2562
68 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
209
13 มิ.ย. 2562
69 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพรวมกับศุนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
10 มิ.ย. 2562
70 แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
123
10 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17