ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ขอเชิญชวนร่วมจัดทำโครงการประชาคมท้องถิ่นตำบลระดับตำบล
111
22 พ.ค. 2562
72 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาร 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
11 เม.ย. 2562
73 การชำระภาษี ประจำปี 2562
118
26 ธ.ค. 2561
74 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
14 ธ.ค. 2561
75 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
13 ธ.ค. 2561
76 ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลท่าแพ
137
19 พ.ย. 2561
77 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
05 พ.ย. 2561
78 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
17 ก.ย. 2561
79 ประกาศโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
123
05 ก.ย. 2561
80 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
31 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17