ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนศรีพนัง ดาวน์โหลดเอกสาร
224
30 มิ.ย. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
02 มิ.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
212
01 มิ.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
208
01 มิ.ย. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
205
01 มิ.ย. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
183
26 พ.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
176
26 พ.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
176
20 พ.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
20 พ.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
20 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20