ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ราคากลาง โครงการเปลี่ยนหลังคาและกระเบื้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
20 ก.พ. 2560
132 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยนายล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
126
02 ก.พ. 2560
133 ราคากลาง โครงการก่อสร้างฐานเสาธงพร้อมธง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
16 ม.ค. 2560
134 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องสอบราตาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
04 ก.พ. 2559
135 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
242
06 ต.ค. 2558
136 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2171 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
02 ต.ค. 2558
137 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบน้ำประปาในเขตเทศบาล (ซอยระเบียบสุข) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
28 ส.ค. 2558
138 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาในเขตเทศบาล (ซอยระเบียบสุข) ดาวน์โหลดเอกสาร
206
29 ก.ค. 2558
139 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อบำบัดน้ำเสีย (บ้านนายโกบ) ดาวน์โหลดเอกสาร
183
26 มิ.ย. 2558
140 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมและปูกระเบื้องศาลาธรรมสังเวช ดาวน์โหลดเอกสาร
185
17 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20