ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
11 มิ.ย. 2562
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
07 มิ.ย. 2562
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
141
05 มิ.ย. 2562
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
05 มิ.ย. 2562
75 ประกาศประชาสัมพันธ์ การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
31 พ.ค. 2562
76 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา วัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
138
29 พ.ค. 2562
77 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
128
29 พ.ค. 2562
78 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา วัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
133
29 พ.ค. 2562
79 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำสิบล้ออเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
28 พ.ค. 2562
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
28 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20