ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
138
28 พ.ค. 2562
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
27 พ.ค. 2562
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
137
27 พ.ค. 2562
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
142
23 พ.ค. 2562
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
22 พ.ค. 2562
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบันไดท่าน้ำคลองท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
17 พ.ค. 2562
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายไฟเบอร์กลาส ดาวน์โหลดเอกสาร
140
13 พ.ค. 2562
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
13 พ.ค. 2562
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
13 พ.ค. 2562
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
138
03 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20