แผนยุทธศาสตร์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เทศบัญญัติ ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
26 ก.ย. 2562
2 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (กองการศึกษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
05 มี.ค. 2562
3 แผนยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
29 มิ.ย. 2558
4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2554-2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
596
04 มิ.ย. 2553
5 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2554-2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
04 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1