E-service
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 มิ.ย. 2562
2 คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 มี.ค. 2561
3 ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 มี.ค. 2561
4 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารต้นฉบับ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 มี.ค. 2561
5 บัญชีรายการเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 มี.ค. 2561
6 หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
13
05 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1