คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
  รายละเอียด : การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 152 คน