ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าแพปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียด :

 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ ที่ 514/2564 เรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ ให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าแพ ปฏิบัติราชการแทน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน