ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลท่าแพ ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่ง สายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง 

      ตำแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน