ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ การขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 86 คน