ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอนย้าย ตำแหน่งว่าง
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลท่าแพ รับโอนย้าย ตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

-ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน