ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศโรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลตำบลท่าแพ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
  รายละเอียด : โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลตำบลท่าแพ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งหมด 3 ระดับดังนี้ 1.ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครได้ที่ โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลตำบลท่าแพ เวลา 09.00 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ***สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้าเว็บไซต์ของกองการศึกษา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลตำบลท่าแพ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 626 คน