ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน สำนักงานประกันสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
2
26 พ.ย. 2564
2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 พ.ย. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 พ.ย. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 พ.ย. 2564
5 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
18 ต.ค. 2564
6 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1 ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
12 ต.ค. 2564
7 คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าแพปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
16 ก.ย. 2564
8 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาการสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
40
16 ก.ย. 2564
9 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพรักษาราชการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
16 ก.ย. 2564
10 คำสั้งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
16 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17