ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ี่รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 พ.ค. 2565
2 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
03 พ.ค. 2565
3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนตามมาตรการองค์กร 4 ห้าม 3 ต้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 เม.ย. 2565
4 การเบิกค่ารักษาพยาบาล โคโรน่า-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
04 เม.ย. 2565
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
07 มี.ค. 2565
6 การรับลงทะเบียนผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
04 มี.ค. 2565
7 การลงเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
03 มี.ค. 2565
8 ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19
58
28 ก.พ. 2565
9 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
25 ก.พ. 2565
10 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ การขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
11 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20