ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
25 พ.ย. 2562
92 ประกาศรับสมัครครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
257
22 พ.ย. 2562
93 บริจาคโลหิต
211
19 พ.ย. 2562
94 ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลท่าแพ
209
01 พ.ย. 2562
95 กรมโยธาธิการและผังเมือง https://www.dpt.go.th
250
29 ต.ค. 2562
96 มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
109
08 ต.ค. 2562
97 ประกาศมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
112
03 ต.ค. 2562
98 ขอเชิญชวนร่วมขบวนแห่หมรับเทศกาลวันสารทเดือนสิบ เทศบาลตำบลท่าแพ
207
09 ก.ย. 2562
99 สำรวจข้อมูลที่ดินแหละสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
214
05 ก.ย. 2562
100 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
292
15 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21