ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
31 ส.ค. 2561
92 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
165
06 ส.ค. 2561
93 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
176
02 ส.ค. 2561
94 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
24 ก.ค. 2561
95 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าแพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
11 ก.ค. 2561
96 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
10 ก.ค. 2561
97 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
163
13 มิ.ย. 2561
98 โครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)
153
13 มิ.ย. 2561
99 รับโอนย้าย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
155
03 เม.ย. 2561
100 ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเรียน(กศน.)3 ห้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
152
27 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18