ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ชำระภาษี ประจำปี 2561
144
22 พ.ย. 2560
122 รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
268
19 ก.ค. 2560
123 ประกาศผลความพึงพอใจ ในการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าแพ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
05 ก.ค. 2560
124 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
163
04 ก.ค. 2560
125 กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2560
146
30 มิ.ย. 2560
126 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
173
16 พ.ค. 2560
127 ห้ามประชาชนเล่นว่าวในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
177
03 เม.ย. 2560
128 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของเทศบาลตำบลท่าแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
16 ก.พ. 2560
129 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
150
09 ก.พ. 2560
130 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริคของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
149
12 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18